Velkommen til Soulwave, Udlodden 9, 2610 Rødovre, mail info@soulwave.dk. 

Vores webstedsadresse er: https://www.Soulwave.dk.

 

PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING 


I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

 

2. Videregivelse af oplysninger
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne.

 

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Persondatapolitik

1.    Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (persondatapolitik) beskriver, hvordan Soulwave.dk indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler via Soulwave.dk. 

Soulwave.dk (Julie Vang-Iversen) er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle henvendelser vedrørende persondata hos Soulwave.dk skal ske ved henvendelse til info@soulwave.dk

Cookies

I almindelighed kan du søge anonymt på vores hjemmeside, www.Soulwave.dk. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi imidlertid automatisk oplysninger om dig ved hjælp af cookies. 

En cookie er en lille tekstfil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilken type browser du bruger og hvilke sider og funktioner du besøger, fx om, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden. 

Vi placerer primært cookies på din computer for at kunne føre statistik over brugen af hjemmesiden. De oplysninger, vi får, er for eksempel browsertyper, sete sider og klik på links. Vi bruger oplysningerne til at danne os et samlet overblik over, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Den statistik, vi får ved hjælp af cookies, bruger vi til at forbedre hjemmesiden. 

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Derudover bruger vi cookies, så det fx er muligt at dele begivenheder fra vores kalender på Facebook. 

Vi gør dette med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og fortage målrettet markedsføring. Vi gør også brug af tredjepartscookies, som er cookies, der placeres af andre end os. Det kan fx være firmaer, som hjælper os med at måle, analysere og målrette vores ydelser, annoncer og indhold. 

Vi benytter nu og fremadrettet cookies til følgende formål: 

– Styring af generel teknisk funktionalitet på hjemmesiden. 

– Trafikmåling via Google Analytics. 

– Afvikling af annoncer fra forskellige annoncenetværk. 

– Målrettet visning af de annoncer, vi formoder, er mest interessante for dig baseret på din adfærd. 

Nogle cookies gemmes, indtil du lukker din browser ned, mens andre gemmes i længere tid. Ønsker du at begrænse, eller fjerne de cookies vi sætter, kan du i de fleste browsere ændre indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager. 

Du kan godt undgå cookies, og det er også muligt at fjerne eksisterende cookies fra din computer.

Hvordan du kan undgå cookies afhænger af, hvilken browser du bruger. Herunder kan du finde links til vejledninger for, hvordan du fjerner og blokerer cookies i en række forskellige browsere:

•    Googles vejledning til hvordan man fjerner cookies i de mest anvendte browser 
•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Firefox
•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Google Chrome
•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Internet Explorer 7, 8 og 9

 

 

Persondata

Indsamling af personlig data sker først i det øjeblik du vælger at kontakte Soulwave.dk via mail, kontaktform eller andre mulige online og offline kontaktformer samt ved køb via websitet. Her bruges din data til at kunne besvare din henvendelse, samt registrere dig som mulig kunde.

Når du opretter dig som kunde eller ved køb beder vi dig om at oplyse visse personlige data herunder  ved login Navn, telefonnummer, e-mail og ved køb også adresse samt betalingsoplysninger

Dine persondata indhentes, registreres, opbevares og anvendes udelukkende med henblik på at gøre det muligt for dig at købe på Soulwave.dk samt til at overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen. Endvidere anvendes dine persondata til at informere dig om nyheder og tilbud, hvis du aktivt har accepteret dette. 

Vi anvender derudover dine personoplysninger for at kunne levere dine varer eller ydelser.  

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Disse informationer kan slettes på forespørgsel ved at sende en mail til info@soulwave.dk

Dine personoplysninger videresendes ikke til 3. part uden din sammentykke.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

 

Brug af Databehandlere

Som nævnt i afsnit ’1 Cookies’ anvender vi eksterne virksomheder til blandt andet at bistå os i den tekniske drift af hjemmesiden, fx til kalenderbooking og journalisering, at forbedre hjemmesiden, udføre målrettet markedsføring og retargeting samt indhente oplysninger om kunders bedømmelse af vores produkter mv. 

De eksterne virksomheder agerer databehandlere og behandler data som vi er ansvarlige for i henhold til vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. 

Google Analytics og Google AdWords v/Google Inc. Etableret i USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her

Facebook Business. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her 

Terapeutbooking med krypteret journaliserings- og bookingsystem. 

2.    Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandling af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som soulwave.dk har registreret om dig. fx hvilke oplysninger vi har registeret om dig, hvilke formål registeringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer. Dette kan du få ved at skrive en mail til info@soulwave.dk.

Retten til berigtigelse

Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Send en mail til info@soulwave.dk herom.

Retten til sletning

I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.  

Du kan også anmode om fuld sletning af alle data som vi har om dig, dog jf. ovennævnte lovmæssige forholdsregler. Ønsker du dette kan du anmode om sletning ved at sende en mail til info@soulwave.dk

 

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet.   

Soulwave.dk vil tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom om vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig. 

Retten til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine persondata. 

Du tilbagekalder dine samtykker ved at skrive en mail til info@soulwave.dk

Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. 

3.    Automatisk sletning af persondata

I henhold til persondatalov er vi forpligtiget til at slette data, som vi ikke har et formål for at opbevare. Det betyder at vi løbende sletter data fra vores databaser ud fra følgende kriterier:

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at følge den ovenfor beskrevne procedure.

Såfremt du aktivt framelder dig som kunde (ønsker at afbryde dit kundeforhold) vil dine oplysninger blive slettet med det samme, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan være forpligtiget til at gemme visse personoplysninger i en længere periode. 

4.    Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 

Alle persondata opbevares sikret hos soulwave.dk og behandles fortroligt. Dine personoplysninger er udelukkende tilgængelige for Soulwave´s autoriserede medarbejdere (kun de medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse)

Dataen opbevares i password-beskyttede filer 

 

Soulwave samarbejder med politiet. Derfor udleverer Soulwave´s kundeoplysninger til politiet i det omfang, som er nødvendigt for at assistere politiet i deres efterforskningsmæssige arbejde. Såfremt der måtte foreligge en retskendelse, et påbud fra en offentlig myndighed eller en retslig instans, kan Soulwave være forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger.

5.    Ændringer i persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette på hjemmesiden. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet. Idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.  

Versioner

Dette er første version af Soulwave.dk persondatapolitik dateret den 01.08.18