Hjælp til selvhjælp for børn – individuelt og i grupper

  Mange børn kan føle, at hverdagen og dens udfordringer kan være en stor mundfuld at sluge

  De kan have svært ved at rumme dagens indtryk, og det kan komme til udtryk på mange måder fx:

  • uro i kroppen ved sovetid
  • svært ved at koncentrere sig
  • holde fokus i længere tid af gangen

  Eller der sker væsentlige ændringer i barnets adfærd fx udfarende i situationer, fordi barnet føler sig presset eller trækker sig fra sine omgivelser.

  Ovennævnte er kun et udpluk af de mange signaler, vi som forældre kan være opmærksomme på.

  Ro

  Et barn har brug for at finde sin indre ro og finde en måde at tackle de mange indtryk. Det kan både være at lære at sortere nogle fra, bearbejde andre mere hensigtsmæssigt og i rækkefølge fremfor et stort kaos, og ikke mindst lære at lukke nogle helt ude.

  Selvtillid / selvværd

  Det kan også være, at dit barn kæmper med sit selvværd eller selvtillid. Hvilket kan medføre, at barnet har svært ved at mærke og holde ved sine egne grænser eller begrænser sig selv i sin udvikling.

  Når det er svært at mærke eller handle på egne grænser, har nogle børn også en tendens til at overskride andres grænser, hvilket ofte medfører negativ reaktion.

  Fysisk kontakt, der overskrider grænser og kan ende i en afvisning

  Det kan være en nok så velment gestus, som fx at give et kram, fordi barnet er glad for at se sin ven.

  Her kan det handle om, at giveren har behov for at blive set og hørt for at sikre sig, at deres venskab stadig er godt. Krammet kan derfor blive givet mig impulsivt og intenst, hvilket ikke altid er rart for modtageren. Enten fordi de er i gang med noget andet, og det bliver der ikke taget  hensyn til, eller fordi krammet bliver for omklamrende og dermed føles ubehageligt, og dermed nogle gange i gengældt. Der kan komme modstand på krammet og kontant afregning med en afvisning.

  Verbal overhaling kan ende i følelsen af ensomhed

  Barnet har tillært sig, at hvis jeg råber højt eller højest, så bliver jeg hørt, og de andre retter sig ind efter, hvad jeg gerne vil. Det kan være, at det foregår helt op i hovedet på vennerne, for så ser de dem jo også samtidigt.

  I disse situationer bliver vennernes grænser overskredet, og opmærksomheden er misforstået, da det ofte handler om, at de andre børn bliver utrygge og nogle gange decideret bange for barnet (der råber) og retter ind. De tør ikke sige fra, men med tiden falder vennerne fra, og så står barnet tilbage med ensomhedsfølelsen.
  Nogle børn bliver i disse situationer desperate og begynder at reagere fysisk ved fx at slå og sparke.

  Ensomhed

  Der skal ikke meget til før børn føler sig ensomme. Det kan være efter en skænderi med bedste vennen. Det kan være, at man ikke bliver spurgt, om man vil være med til en leg. Eller de andre har lavet legeaftaler efter skole.

  Årsagerne kan være mange, men følelsen kan blive altoverskyggende for barnet, og de skal ofte have hjælp til at komme ud af følelsen, da de begynder at sætte spørgsmålstegn ved sig selv og eget værd.

  Der skal ikke mange dage til, førend selvtilliden dykker og mange gange også selvværdet.

  Ting og handlinger, der bare dage forinden var let som en leg, bliver uoverskuelige og umulige at gøre eller turde gøre. Det kan være alt fra at spørge en kammerat, om de skal lege sammen til at turde sige noget i skolen.

  Heldigvis kan vi hjælpe børnene ud af denne følelse. Det kan gøres uden, der bliver gjort det store ud af det, så barnet ikke føler sig udstillet.  Alfa omega i disse perioder er, at hjælpe barnet med at have fokus på, alt det gode omkring barnet uden at nedgøre barnets egenopfattelse af sin situation.

  Samarbejde

  Her vil det være et samarbejde mellem barnet og jeg, men også i høj grad af inddragelse af forældre og evt. tredje part fx skolen.

  Individuelle forløb

  Et intensivt forløb, hvor fokus alene er på dit barn og dets udvikling

  Det kan være dit barn har været ude for en mærkbar oplevelse fx skilsmisse, flytning, dødsfald m.v.

  Eller dit barn har udfordringer i fx skolen med mange konflikter eller sensitivitet i forhold til omgivelserne, der går ud over koncentrationene og skolegangen.

  Fortrolighed og barnets grænser

  Samtalerne med barnet vil selvfølgelig være fortrolige, men efter aftale med barnet vil nogle informationer blive videregivet, så I forældre ved, hvad der bliver arbejdet på hos barnet fra gang til gang. Her er det vigtigt som forældre at respektere barnets grænser og ikke efterfølgende at spørge ind til den fortrolige samtale, men holde sig til det, der er blevet delt videre med dig/jer.

  Vær deltagende og hjælpsom

  Det er endvidere utrolig vigtigt, at du/I hjælper barnet igennem forløbet fx med at lave de øvelser, vi aftaler, der løbende skal laves hjemme.

  Ved individuelle forløb vil jeg udover, hvad forældrene fortæller, fornemme gennem samtaler og respons på øvelser, hvad barnet har behov for at få redskaber til for at få en bedre hverdag.

  Det anbefales ved individuelle forløb, at barnet deltager minimum 5 gange ca. 1 gang om ugen (efter aftale).

  Det er vigtigt med børn, at forløbet er så kontinuerligt som muligt. På den måde husker de bedre øvelserne, de mister ikke interessen, det gør det nemmere at putte flere ting fx øvelser oveni, og ikke mindst så mærker de også selv de forandringer, der sker hos dem og omverdenens reaktion herpå.

  Dog skal barnet også have mulighed for at implementere de nye værktøjer i sin hverdag, og kroppen skal også kunne følge med.

  Efter 5. gang evaluerer jeg sammen med forældrene, om barnet skal fortsætte nogle gange endnu, eller om barnet er klar til at komme over i et gruppeforløb istedet, eller om barnet er nået så langt, at det helt kan afslutte sit forløb.

  Individuelt forløb: Anbefales min. 5 gange ca. 1 gang om ugen (efter aftale). Varighed ca. 1 time. Pris 400 kr/gang.

  Kontakt mig gerne ved spørgsmål eller for at aftale en tid  tlf. 91 522 552 (gerne sms, hvis jeg ikke kan tage telefonen) eller mail info@soulwave.dk.

  Gruppeforløb

  Jeg deler børnene op i forskellige grupper alt efter hvilke behov, der måtte være hos det enkelte barn fx værktøjer til at finde ro i en larmende hverdag, værktøjer til konflikthåndtering, værktøjer til at arbejde med sit selvværd og selvtillid.

  Her foregår alt i gruppeøvelser, både ved samtale og kropsøvelser. Hvilket betyder, at det vil være overordnet udfordringer for hele gruppen og ikke dybdegående hos det enkelte  barn. (Er der brug for dette, så vælg et individuelt forløb til dit barn).

  Barnet fortæller selv, hvilket øvelser mv. der arbejdes med i gruppen, vel at mærke hvis barnet selv ønsker det. OBS der vil være en loyalitet og fortrolighed mellem børnene, så det enkelte barn må kun fortælle om egne oplevelser i gruppen og ikke oplevelser eller udtalelser fra andre børn. Dette for at skabe en tryghed og åbenhed mellem børnene i gruppen.

  Grupper: 1 gang om ugen (pt. efter aftale). Varighed: 45 min. Pris: 85 kr./gang, ved køb af 5-turs klippekort 400 kr.

  Kontakt mig gerne ved spørgsmål eller for at aftale en tid på tlf 91 522 552 (gerne sms, hvis jeg ikke kan tage telefonen eller mail info@soulwave.dk